گیربکس آویز سری F-SEW
گیربکس آویز سری F-SEW
گیربکس آویز سری F-SEW
گیربکس آویز سری F-SEW

موتورگیربکس های فوق باریک آویز ما بهترین راه حل برای مواردی هستند که فضا محدود است. تنوع زیاد در طرح و اندازه امکان استفاده از موتورگیربکس ها را در شرایط مختلف حتی در نامطلوب ترین آنها تضمین می کند . موتورگیربکس های آویز (اس ای دبلیو) معمولا در سیستم های انتقالی (تسمه نقاله) و عمل آوری مواد مورد استفاده قرار میگیرند . امکان انتخاب بین حالت های نصب از پایه ، نصب از لبه یا نصب از شافت برای شما وجود دارد. مدل آویز با خلاصی کاسته هم برای مواردی که نیاز به نصب دقیق و حساس باشد به صورت سفارشی در دسترس است.